ویژگی ها

  • قابلیت Drag&Drop در ساختار درختی آرشیو عکس به منظور تسهیل فرایند انتقال
  • دانلود گروهی عکس ها
  • نمایش عکس ها بصورت اسلاید شو
  • افزودن گروهی عکس ها بصورت یکجا
  • ثبت بیش از ۴۰ نوع رویداد در سیستم رویدادنگار