قیمت نرم افزار آرشیو عکس و فیلم سپهر

سازمانی
میلیون تومان 120
مناسب برای روزنامه، هفته نامه و نشریات و سازمان ها
تحت وب
داشبوردهای مدیریتی و شخصی
قابلیت افزایش انباره عکس/فیلم
مدیریت سطوح دسترسی کاربران
مدیریت سطوح دسترسی آلبوم ها
مدیریت عکاسان
مدیریت نوع تصویر
مدیریت منابع تصویر
مدیریت فیلم برداران
مدیریت نوع فیلم
مدیریت واحدهای مصرفی
مدیریت ساختار درختی آرشیو
جستجو/جستجوی پیشرفته
مدیریت سطل بازیافت
گزارش های مدیریتی
سیستم رویداد نگاری
مدیریت ثبت رویدادها
کارتابل وظایف
مدیریت سفارش عکس
ثبت سفارش توصیفی
ثبت سفارش عکس
ثبت درخواست آفیش
مدیریت چرخه آفیش
قابلیت ارجاع آفیش به فیلمبردار/عکاس
اطلاع رسانی از طریق پیامک
نصب و راه اندازی رایگان
پشتیبانی رایگان شش ماه
30 کاربر فعال
سفارش
حرفه ای
میلیون تومان 85
مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط
تحت وب
داشبوردهای مدیریتی و شخصی
قابلیت افزایش انباره عکس/فیلم
مدیریت سطوح دسترسی کاربران
مدیریت سطوح دسترسی آلبوم ها
مدیریت عکاسان
مدیریت نوع تصویر
مدیریت منابع تصویر
مدیریت فیلم برداران
مدیریت نوع فیلم
مدیریت واحدهای مصرفی
مدیریت ساختار درختی آرشیو
جستجو/جستجوی پیشرفته
مدیریت سطل بازیافت
گزارش های مدیریتی
سیستم رویداد نگاری
مدیریت ثبت رویدادها
کارتابل وظایف
مدیریت سفارش عکس
ثبت سفارش توصیفی
ثبت سفارش عکس
ثبت درخواست آفیش
مدیریت چرخه آفیش
قابلیت ارجاع آفیش به فیلمبردار/عکاس
اطلاع رسانی از طریق پیامک
نصب و راه اندازی رایگان
پشتبانی رایگان سه ماه
15 کاربر فعال
سفارش
پایه
میلیون تومان 70
مناسب برای افراد و آتلیه
تحت وب
داشبوردهای مدیریتی و شخصی
قابلیت افزایش انباره عکس/فیلم
مدیریت سطوح دسترسی کاربران
مدیریت سطوح دسترسی آلبوم ها
مدیریت عکاسان
مدیریت نوع تصویر
مدیریت منابع تصویر
مدیریت فیلم برداران
مدیریت نوع فیلم
مدیریت واحدهای مصرفی
مدیریت ساختار درختی آرشیو
جستجو/جستجوی پیشرفته
مدیریت سطل بازیافت
گزارش های مدیریتی
سیستم رویداد نگاری
مدیریت ثبت رویدادها
کارتابل وظایف
مدیریت سفارش عکس
ثبت سفارش توصیفی
ثبت سفارش عکس
ثبت درخواست آفیش
مدیریت چرخه آفیش
قابلیت ارجاع آفیش به فیلمبردار/عکاس
اطلاع رسانی از طریق پیامک
نصب و راه اندازی رایگان
پشتبانی رایگان یک ماه
5 کاربر فعال
سفارش

 

تعرفه افزایش هر کاربر فعال: ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

تعرفه افزایش هر انباره ذخیره سازی: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال