ویژگی ها

قابلیت Drag&Drop در ساختار درختی آرشیو عکس به منظور تسهیل فرایند انتقال دانلود گروهی عکس ها نمایش عکس ها بصورت اسلاید شو افزودن گروهی عکس ها بصورت یکجا ثبت بیش از ۴۰ نوع رویداد در سیستم رویدادنگار
بیشتر

ویژگی ها

توانایی اعمال مجوزها بروی بخشی از آرشیو عکس ها و بصورت سلسله مراتبی قابلیت تعریف کلمه کلیدی برای عکس ها جستجوی ترکیبی بر اساس کلمات کلیدی جستجوی پیشرفته بر اساس مخصات عکس و سایر اطلاعات وابسته امکان انتخاب عکس برای مقایسه
بیشتر

ویژگی ها

قابلیت تعریف عکاس نوع عکس ها(دیجیتال، اسکن شده و ...) منابع عکس ها(نام سازمان، نام سایت و ...) واحد های مصرفی (واحدهایی که عکس ها برای آن استفاده شده است. جهت بدست آوردن سابقه عکس ها مورد استفاده) مدیریت گروهای کاربری و کاربران قابلیت تعریف بیش از ۴۰ نوع مجوز عملکردی، امنیتی و مدیریتی
بیشتر