سایت جدید و پرتال مشتریان رسانه من راه اندازی شد.

با توجه به تغییرات در حوزه نیاز مندی ها و نیاز به ارتباطات موثر تر با مشتریان سایت جدید شرکت راه اندازی شد. از قابلیت های جدید این سایت، پرتال مشتریان می باشد. از این پش مشتریان محترم می توانند کلیه امور مربوط به نرم افزارها و قرارداد های خود را از طریق پرتال مشتریان پیگیری نمایند.
بیشتر